Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, overeenkomsten en leveringen.

1. - Toepassing algemene voorwaarden

1.1 - Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Kunstfabriek, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van De Kunstfabriek te aanvaarden.
Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van De Kunstfabriek met als maatschappelijke zetel Kroonstraat 42, 2500 Lier. BTW - identificatienummer: BE0668.938.823

1.2 - Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. De Kunstfabriek behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.

2. - Offertes

2.1 - Alle aanbiedingen en offertes van De Kunstfabriek zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum tenzij anders vermeld.

3. - Webformule's

3.1 - De meegedeelde prijzen van de webformule’s die gehanteerd worden blijven tijdens alle omstandigheden onder voorbehoud van wijzigingen door De Kunstfabriek. Eens de klant zijn akkoord gegeven heeft voor de uitvoering van een opdracht zal de meegedeelde prijs/prijs dat op moment van ondertekening gehanteerd word gelden en kan De Kunstfabriek deze niet wijzigen. Dit heeft geen betrekking op de maandelijkse bijdragen.